Lezingen

Thema's

Er zal op de Smart Infra Experience veel te zien, horen en te beleven zijn. Hieronder het lezingenprogramma tot nu toe met in totaal 6 interessante thema’s:

Plenaire lezingen

Opening Smart Infra Experience 2023 - Meer info
AI en de toekomst van mobiliteit - Meer info
Hoe gedrag smart infra soms te slim af is….. - Meer info

Fiets Management | 11.00 - 12.30 uur | Zaal B

Hoe maak je fietsen met connected mobility succesvol? - Meer info
Innovaties op Techniek en Fietsveiligheid - Meer info
Zonder fietsdata blijven zelfrijdende auto’s dom! - Meer info

Cybersecurity | 11.00 - 12.30 uur | Zaal C

Smart Infra en Smart OT Security voor duurzame en betrouwbare infra - Meer info
Verkeersregelinstallaties verbinden op een cyber-veilige manier - Meer info
Cybersecurity van OT: Staan we voor een onmogelijke taak? - Meer info

Smart Mobility | 11.00 - 12.30 uur | Zaal D

Smart Mobility leidt tot Verkeersveiligheid; Hoe voldoe je aan de naderende EU-wetgeving (RTTI) - Meer info
‘Slimme Brug Assistent’ geeft brugbedienaar extra paar ogen - Meer info

V2X | 14.20 - 15.20 uur | Zaal B

Verhogen van de verkeersveiligheid met CCAM/ITS-G5 - Meer info
Verbetering van de veiligheid van het werken aan de weg met ADAS - Meer info

Data & Onderhoud | 16.35 - 17.35 uur | Zaal C

Hoe maak je beheer en onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen efficiënter en beter voorspelbaar? - Meer info
De kracht van data gedreven onderhoud voor smart infra assets - Meer info

Smart detectie | 16.35 - 17.35 uur | Zaal D
Volledige autonome radardetectie op basis van mmWaves - Meer info
Eindelijk nauwkeurige realtime data over alle modaliteiten - Meer info

Programma

10.00 - 10.30

Registratie & Bezoek aan de experiences

10.30 - 10.40
Zaal A
Dagvoorzitter

Meindert Schut

Meindert Schut is een Nederlands journalist en radiopresentator. Vanaf 1996 was hij journalist voor verschillende mediabedrijven. Sinds 2006 is hij presentator bij BNR Nieuwsradio voor onder meer de Nationale Autoshow en het ochtendprogramma.

Meindert Schut
10.40 - 11.00
Zaal A
Techniek Nederland

Opening Smart Infra Experience 2023

Slimme infrastructuur speelt een cruciale rol in het bouwen en bereikbaar houden van toekomstbestendige steden in ons land. Bovendien hebben we slimme infrastructuur nodig voor verbeterde efficiëntie, duurzaamheid, veiligheid en levenskwaliteit. We kunnen het niet alleen. Alleen door samen te werken in de keten én met de overheid kunnen we deze uitdagingen aan. Op dit moment hebben we in onze maatschappij te maken met een groot aantal transities. Daarom is het juist nu belangrijk om stil te staan bij opkomende technologieën en trends die de slimme infrastructuur transformeren, zoals Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie, geavanceerde sensoren, big data-analyse en cloudcomputing.

Doekle Terpstra
Techniek Nederland - Voorzitter
11.00 - 12.30

Parallelsessies in drie subzalen

11.00 - 11.30
Zaal B
Vialis

Hoe maak je fietsen met connected mobility succesvol?

De Schwung app, die Vialis al voor de omschakeling naar intelligente verkeerslichten introduceerde, is een real-time oplossing die ervoor zorgt dat fietsers sneller op hun bestemming zijn en minder vaak hoeven te wachten voor een rood licht. De smartphone van de fietser, waar de Schwung-app op geïnstalleerd is, staat in verbinding met de verkeerslichten op de route en daardoor wordt de fietser eerder gesignaleerd en kan er groen worden aangevraagd. Tijdens deze inspirerende sessie nemen we je mee in hoe de Schwung-app succesvol kan worden ingezet. Wat zijn de mogelijkheden met fietsdata en voor welke keuzes komen wegbeheerders te staan? Leer met behulp van simulaties hoe een connected mobility app effectief kan worden toegepast. Laat je inspireren om het fietscomfort en de fietsveiligheid ook in jouw regio te vergroten

Martin de Vries
Steven Vervat
11.00 - 11.30
Zaal C
Modelec

Smart Infra en Smart OT Security voor duurzame en betrouwbare infra

Mobiliteit verandert snel. Infrastructuren met sensoren en data worden steeds slimmer. Objecten en systemen worden onderling steeds meer met elkaar gekoppeld. Er ontstaan complexe informatiesystemen, die steeds vaker op afstand bestuurd worden. De digitalisering neemt verder toe om steeds sneller en gemakkelijker te anticiperen op veranderingen en efficiënter te werken. En dus om steeds beter te zorgen voor goed beheer van allerhanden wegen en kunstwerken.

Het zenuwstelstel
Hét netwerk is het zenuwstelsel van deze slimme infrastructuur, dat al deze data correct moet overdragen. Dit vraagt om een veilig en betrouwbaar netwerk met maximale beschikbaarheid. Het ontwerpen, de realisatie en het onderhouden daarvan is allemaal niet nieuw. Maar de digitalisering maakt Smart Infra wel kwetsbaarder voor cybersecurity.

Cyberweerbaarheid verhogen
Denk hierbij aan onverwachte acties of datalekken van binnenuit of steeds geraffineerdere digitale aanvallen van buitenaf. Aan waarschuwingen vanuit het NCSC en de voorbeelden vanuit de media geen gebrek. De vraag is dan: Hoe en waarmee ga je de te nemen maatregelen implementeren om incidenten zoals uitval, verstoring en misbruik te voorkomen? En hoe hou je het eenvoudig om niet andere risico’s te introduceren?

Kennissessie
In onze presentatie inspireert MODELEC je om tot antwoorden te komen op deze vragen. Verder informeren we je over de mogelijkheden van bewezen OT security technologie en een OT zero trust benadering. Hoe ziet het automatiseren van verschillende security maatregelen eruit? Wat betekent auto-learning functionaliteit bij de implementatie? Het verminderen van de beheerlast. En je helpen bij een snelle en krachtige incident response. 

Op onze stand ervaar je het ook allemaal zelf! Smart Infra vraagt om Smart OT Security

Stefan Barten
Yuri Nijdam
11.30 - 12.00
Zaal B
Heijmans/Fietsersbond

Innovaties op Techniek en Fietsveiligheid

In Nederland ligt er een opgave dat we tot 2027 20% meer fietskilometers willen maken. Dit levert €1,3 miljard aan maatschappelijke gezondheidsbaten op, bespaart 8,4 ton fijnstof en bespaart 274 ton stikstofproductie. Echter staat of valt de toename van het aantal fietsritten met een goed rijcomfort en een goede fietsveiligheid. Naast de concepten die Heijmans als gebieds- en opstalontwikkelaar realiseert om het fietsen vanuit de woonkamer te promoten, wil zij ook de route naar de bestemming veiliger maken. Heijmans ontwikkelt de technologie van de fiets en de infrastructuur om de fietsveiligheid te verbeteren. In een sessie met de Fietsersbond beschouwen we hoe met innovatieve techniek de fietser van comfortabel en veilig zich van A naar B kan verplaatsen en geven we inzicht hoe infratechniek het aantal fietsers in een gemeente kan vergroten.

Dennis Hijkoop
Ross Goorden
11.30 - 12.00
Zaal C
KPN

Verkeersregelinstallaties verbinden op een cyber-veilige manier

Met behulp van de kracht van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI), biedt KPN IoT een veilige, toekomstbestendige en kosteneffectieve oplossing voor draadloze verkeerslichten. Door de integratie van 4G/5G-technologie, kan het iVRI-systeem snel en eenvoudig worden geïmplementeerd, zonder de noodzaak van uitgebreide graafwerkzaamheden of complexe vergunningstrajecten. Deze benadering plaatst cybersecurity centraal. De systemen opereren binnen een gesloten netwerk dat specifiek is ontworpen voor verkeersregelinstallaties, zonder directe toegang tot het internet. Deze structuur creëert een uitzonderlijk veilige omgeving die de risico's van cyberaanvallen aanzienlijk vermindert.

Han de Glint
Rutger Borst
11.30 - 12.00
Zaal D
HR Groep

Smart Mobility leidt tot Verkeersveiligheid; Hoe voldoe je aan de naderende EU-wetgeving (RTTI)

Smart Mobility biedt kansen om de efficiëntie in vervoer te verbeteren, files te verminderen, met als doel de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Wij leggen je graag uit hoe je in kunt springen op de kansen en hoe je voldoet aan de naderende EU-wetgeving ‘Real Time Traffic Information’ (RTTI). Hierbij dienen wegbeheerders al per 1-1-2025 cruciale verkeersbordendata beschikbaar te stellen. We gaan ook in op de Data Top 15, de Nederlandse invulling van RTTI. Ook laten wij je via een Live demo van ons IPSm platform zien hoe wij je met behulp van data-analyses, voorbereiden op ISA. Per juli 2024 moeten alle nieuwe auto’s in de EU voorzien zijn van ISA. Dit rijhulpsysteem werkt via camera’s en/of op basis van data. Actuele relevante verkeersbordendata is hierbij cruciaal.

Caroline van Rij
Marco van Burgsteden
Tour de Force
12.00 - 12.30
Zaal B

Zonder fietsdata blijven zelfrijdende auto’s dom!

In een wereld waar in Amerika de Taxi’s al zelf rijden, is het makkelijk om te vergeten dat wij in Nederland echt een sleutel voor duurzaam vervoer in handen hebben, de fiets. Maar dan moet de wereld van de fiets wel blijven passen in het zich steeds verder ontwikkelende mobiliteitssysteem. Anders wordt de fiets straks geweerd uit een smart-distopia. Rick Lindeman neemt je mee in wat er rond de fiets allemaal gebeurt op het gebied van data; Van aansluiting op slimme stoplichten tot shared bike heat maps. Zo wordt je beeld van smart-infra weer een stuk breder.

Rick Lindeman
12.00 - 12.30
Zaal C
Rijkswaterstaat

Cybersecurity van OT: Staan we voor een onmogelijke taak?

Het aandeel OT binnen Rijkswaterstaat is groot en neemt met de dag toe. Veel van de assets zijn echter oud en gerealiseerd in een tijd dat cybersecurity nog weinig aandacht kreeg. Er zijn talloze en met dag nieuwe aanvalspaden die het hoofd geboden moeten worden, terwijl de digitalisering en OT bij RWS groeit. In zekere zin staan we voor de opgave te ‘dweilen met de kraan open terwijl de winkel moet draaien’. Hoe dichten we gaten en brengen we structurele borging van cybersecurity onder in ons assetmanagement proces. Staan we voor een onmogelijke taak? 

Turabi Yildirim en Allard Zoutendijk nemen je mee in een twee sporen strategie geënt op de Cybersecurity Implementatie Richtlijn (CSIR). Het ene spoor is Security by Design (SbD IA en SbD IV) om bij aanleg, renovatie en vervanging de nieuwe systemen te laten voldoen aan de laatste eisen. Het andere spoor betreft bestaande objecten waar een risico gestuurde aanpak wordt gevolgd waarbij de zg. CS Assessment tool een belangrijke rol speelt. Zij zullen laten zien dat er een ketenopgave ligt om van risicoinventarisatie te komen tot effectief Cybersecurity Risico Management in de exploitatiefase. Daar hebben we de hele keten bij nodig. Hoe kijk jij naar die opgave?

Turabi Yildirim
Allard Zoutendijk
12.00 - 12.30
Zaal D
Equans

‘Slimme Brug Assistent’ geeft brugbedienaar extra paar ogen

Nederland kent honderden beweegbare bruggen die in enige vorm op afstand worden bediend. Met de ‘Slimme Brug Assistent’ worden beweegbare bruggen nauwlettend gemonitord, waarbij de combinatie van slimme sensoren en kunstmatige intelligentie de brugbedienaar een extra paar ogen biedt. Onverwachte afwijkingen worden direct gesignaleerd waardoor de bedienaar kan ingrijpen. Het resultaat? Een veilige brugomgeving, een betere doorstroming van het verkeer én minder belasting voor de brugbedienaar.

Ivan Grozdanov
Thomas de Wolf
Tom Verwaart
12.30 - 13.30

Lunchpauze

13.30 - 14.20
Zaal A

AI en de toekomst van mobiliteit

AI en de toekomst van mobiliteit: wie zit er achter het stuur Mobiliteit en transport zijn typische industrieën die een snelle verandering doormaken op alle gebieden: Zelfrijdende vrachtauto’s, Uberficatie, drones, aan alle kanten zie je high-tech verschijnen, die het transport van mensen en goederen compleet op zijn kop zal gaan zetten. En net zoals elke industrie die wordt geconfronteerd met de digitalisering, komen de veranderingen te snel voor veel traditionele spelers om zich tijdig aan te passen. Zeker nu Artificial Intelligence ons aan alle kanten dreigt voorbij te streven is het goed na te denken hoe al die slimheid gaat landen in de mobiliteitsinfrastructuur van de toekomst, die immers een veel langere levensduur kent dan alle hightech applicaties die er gebruik van maken. Want met alle onvoorspelbaarheid die inherent is aan deze disrupties, zijn er een aantal vaste regels die men kan hanteren om zich optimaal voor te bereiden.

Carlo van de Weijer
14.20 - 15.20

Parallelsessies in drie subzalen

14.20 - 14.50
Zaal B
Swarco Mobility Nederland / Heijmans / V-TRON

Verhogen van de verkeersveiligheid met CCAM/ITS-G5

De weggebruiker krijgt met het informatiebeleid alle vrijheid op de weg. Maar bij vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid en die wordt dikwijls niet getoond, gezien het aantal ongevallen en letsels die dagelijks veroorzaakt worden. De innovatie moet doorgaan met niet alleen informeren maar ook rijtaken ondersteunen en overnemen. Ons consortium (Heijmans, Swarco, V-Tron) spreken ons uit voor een hybride model van short- en longe range communicatie. We lichten toe waarom wij ook het inrichten van short range communicatie belangrijk vinden. Wij vinden dat er ook een taak ligt bij de overheid dat de overheid de rol van het TRUST domein op gaat pakken voor zowel short als longe range V2X communicatie.

Freek van der Valk
14.50 - 15.20
Zaal B
NXP Semiconductors

Verbetering van de veiligheid van het werken aan de weg met ADAS

Advanced Driver Assistance Systems gebaseerd op Radar en V2X bieden mogelijkheden om de veiligheid rond wegwerkzaamheden te vergroten. NXP is een sleutel speler in de innovatie en ontwikkeling van ADAS. 

Kees Gehrels is Senior Director New Business bij NXP Semiconductors.

Kees Gehrels
15.20 - 16.00

Koffiepauze

16.00 - 16.35
Zaal A
Erasmus Centre for Urban, Port and TransportEconomics (Erasmus UPT)

Hoe gedrag smart infra soms te slim af is…..

Steden worden steeds voller en drukker; tegelijkertijd willen mensen een steeds hogere kwaliteit van leven en van de leefomgeving. Smart infrastructuur en technologie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan stedelijke ontwikkeling. Belangrijk aspect hierbij is inzicht verkrijgen in het gedrag van mensen. Binnen stedelijke mobiliteit zien we vaak dat men zich anders gedraagt dan van tevoren gedacht met als gevolg dat een innovatie uiteindelijk minder slim blijkt te zijn dan de bedoeling. Aan de hand van een aantal voorbeelden binnen stedelijke mobiliteit wordt meer inzicht gegeven in het gedrag van mensen en de consequenties van dit gedrag voor het succes van smart infrastructuur en nieuwe technologie. 

Dr. Giuliano Mingardo is senior onderzoeker bij het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport

Giuliano Mingardo
16.35 - 17.35

Parallelsessies in drie subzalen

16.35 - 17.05
Zaal B
Croonwolter&dros

Hoe maak je beheer en onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen efficiënter en beter voorspelbaar?

Door gebruik te maken van operationele data en geavanceerde analyses sporen wij potentiële technische problemen op voordat ze leiden tot storingen of uitval van systemen. Bij een verslechterde conditie van een component krijgen onze onderhoudstechnici meldingen zodat zij de juiste stappen kunnen ondernemen. Op deze manier voeren we veel gerichter onderhoud uit en worden vervangingen beter ingepland. Samen met onze opdrachtgever bespreken we welke data benodigd zijn, hoe je dit cybersecure ontsluit en hoe je vervolgens het beheer en onderhoud beter voorspelbaar maakt. Samen creëren we vooruitgang. Onderdeel van deze lezing is een live demo van ons technische beheersysteem.

Brendan Kleer
Jeroen Ruzicka
16.35 - 17.05
Zaal C
Radarxense

Volledige autonome radardetectie op basis van mmWaves

Smart infrastucture kan niet zonder actuele informatie van de omgeving. Er zijn vele manieren om deze informatie te verkrijgen. Te denken valt aan lus data, floating car data, camera’s etc etc. In deze presentatie wordt ingegaan op detectie door middel van radartechnologie die gebruik maakt van mmWaves.

Olaf Biezeman
17.05 - 17.35
Zaal B
Heijmans

De kracht van data gedreven onderhoud voor smart infra assets

Data gedreven onderhoud transformeert de wereld van infrastructuurbeheer. Door geavanceerde analyses en big data te gebruiken, biedt deze benadering nieuwe mogelijkheden om onderhoud efficiënter en effectiever te maken. Het verzamelen en analyseren van historische en actuele gegevens stelt ons in staat om patronen te ontdekken, defecten vroegtijdig te detecteren en storingen te voorkomen. Dit leidt tot proactieve besluitvorming, verhoogde betrouwbaarheid van assets en verbeterde operationele efficiëntie. Data gedreven onderhoud vormt de sleutel tot een duurzame en betere infrastructuur voor de toekomst.

Eddy Verhoeven
Katja Vencken
17.05 - 17.35
Zaal C
Technolution

Eindelijk nauwkeurige realtime data over alle modaliteiten

De FlowCube is niet zomaar een verkeerssensor. Hij is voorzien van kunstmatige intelligentie. Daardoor kan de FlowCube niet alleen personenauto’s, vrachtwagens en bussen van elkaar onderscheiden, maar ook fietsers en voetgangers. Op basis van objectkarakteristieken genereert hij nauwkeurige realtime data over alle modaliteiten. Meerdere gekoppelde FlowCubes kunnen zelfs routes en reistijden van afzonderlijke verkeersdeelnemers berekenen– volledig volgens de privacy richtlijnen! De ingebouwde algoritmes kunnen worden getraind voor verschillende doeleinden.

Henk den Breejen van Technolution Move laat zien hoe de FlowCube waardevolle data oplevert, ondermeer in Groningen, San Francisco en twee steden in Ohio.

Henk den Breejen
17.35 - 18.00

Borrel en aperitief

18.00 - 19.30

Netwerkdiner

Neem deel aan de experience